Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Bor
město
Bor
rozšířené vyhledávání

Správní poplatky

Správní poplatky za úkony učiněné na správním odboru

Matrika

 • ověření podpisu - za každý podpis 50,- Kč
 • ověřování opisů, fotokopií - za každou stránku 30,- Kč
 • za vydání druhopisu matričního dokladu 300,- Kč
 • za nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin za matriční událost 20,- Kč
 • za potvrzení ze sbírky listin 50,- Kč
 • za vydání dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,- Kč
 • za vydání osvědčení k církevnímu sňatku 500,- Kč
 • za vydání vícejazyčného standardního formuláře 100,- Kč
 • za změnu jména a příjmení:
  • příjmení handlivého, směšného 200,- Kč
  • příjmení cizojazyčného nebo dřívější 300,- Kč
  • jména nebo příjmení v ostatních případech 3000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt v ČR 3000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt v ČR 5000,- Kč
 • za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu a místo 3000,- Kč

Evidence obyvatel

 • za potvrzení o údajích z informačního systému 50,- Kč
 • za změnu trvalého pobytu 50,- Kč
 • za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100,- Kč
 • za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR 100,- Kč

Mohlo by Vás zajímat