Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Bor
město
Bor
rozšířené vyhledávání

Formuláře

 

Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  stanovují náležitosti podání pro jednotlivá řízení vedená stavebním úřadem - odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru a obsahují vzory formulářů, na kterých je nutné činit veškerá podání týkající se těchto řízení. V části B každého formuláře je soupis příloh, které je potřebné k podání (žádosti) přiložit.

Vyhláškami stanovené formuláře ke stažení:
Chcete-li formulář na svém počítači vyplnit, stáhněte si jej ve formátu .doc. K použití tohoto formuláře je třeba mít nainstalován software Microsoft Word. Při vyplňování většího množství údajů tak můžete jednotlivé kolonky libovolně zvětšovat a roztahovat a nemusíte tak tvořit přílohy k žádosti.

Pokud Vám stačí si soubor vytisknout, nebo nemáte software kompatibilní s formátem .doc, stáhněte si jej ve formátu .pdf. K přečetení tohoto souboru je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader, ten si můžete stáhnout zdarma ze stránky stahuj.cz

Mohlo by Vás zajímat