Bor
Město Bor

Správa SVJ, nájmy

Kompletní správa nemovitostí a provoz domů v rámci smlouvy o správě

Vedení evidence nájemců, vlastníků, domů a nebytových prostor

·        Evidence nájemců, vlastníků, bytových a nebytových je prováděna v písemné a elektronické podobě.

·        V písemné podobě evidujeme nájemní smlouvy, evidenční listy, dohody o provedení stavebních úprav v bytě, žádosti, pasporty domů a bytů apod. V současné době je využívána především kartotéková forma.

·        K elektronické podobě evidence naše organizace využívá informační systém Domus, který pokrývá veškeré činnosti spojené se správou bytových a nebytových prostorů. Elektronickou formou je evidována veškerá písemná evidence, ale i ostatní data jako např. kontaktní údaje nájemců, evidence plateb, předpisy nájemného, odečty měřidel apod.

Základní pojmy

·        Evidenční list – formulář, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obsahuje základní údaje o uživateli bytu (jméno, adresu, spolubydlící), základní údaje o dispozici bytu a konstrukčních prvcích a položky předpisu. Při jakékoli změně uvedených údajů je nájemci, resp. vlastníkovi odeslán nový evidenční list.

·        Pasport domu – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o domu a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).

·        Pasport prostoru – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o bytovém či nebytovém prostoru a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).

Vedení pasportů domů, bytových a nebytových prostor

·        Vedením pasportů domů, bytových a nebytových prostor se rozumí soubor podkladů, které zejména stanovují jejich vlastnosti, stav a hodnotu. Mezi základní údaje pasportu patří veškeré dostupné informace o zařizovacích předmětech a konstrukčních prvcích. Součástí této evidence je také vedení technické a provozní dokumentace, mezi kterou patří především revize (kontroly) vyhrazených zařízení, periodické prohlídky domů, bytových a nebytových prostor.

Základní pojmy

·        Konstrukční prvky – zařízení a zařizovací předměty domů, bytových a nebytových prostor

·        Zařizovací předměty – vybavení bytu, které má vliv na výši předpisů

 

Smluvní zajištění dodávek služeb a energií

·        Smluvním zajištěním dodávek energií a služeb se rozumí zajištění služeb a energií nezbytných pro provoz objektu mezi které patří například dodávka tepla, teplé užitkové vody, odečty dat z měřidel, provoz a údržba výtahu a společné televizní antény, zajišťování oprav, protipožární zabezpečení objektu, úklid objektu, deratizace, desinfekce, desinsekce objektu apod..

·        Smluvní zajištění dodávek služeb je zajišťováno pro vlastníky objektu, městské bytové a nebytové prostory a to na základě mandátních smluv, smluv o dílo, zákonem nebo vyhláškou.

·       Pro potřeby ročního vyúčtování služeb jsou na základě smlouvy prováděny odečty měřidel na studenou, teplou vodu a teplo.

·       Dodávka tepla a teplé užitkové vody

·       Všechny tyto služby jsou sjednávány na základě objednávkového listu u firem, které si SVJ zvolí

Předpis nájemného a záloh na služby

·        Předpis nájemného a záloh na služby je stanovení výše měsíčního nájemného a záloh na služby jednotlivým nájemcům a vlastníkům za užívání bytových a nebytových prostor.

·        Nájemcům městských bytových a nebytových prostor je stanovena výše nájmu dle platných právních předpisů a výše záloh na služby spojené s užíváním bytu se stanovuje podle požadavku nájemce nebo na základě ročního vyúčtování služeb.

·        Vlastníkům bytových a nebytových prostor je stanovena výše předpisu v závislosti na výši příspěvku na správu domu a pozemku, odměně správci a zálohách za služby spojené s užíváním bytu.

·        Změny předpisu požadované nájemci a vlastníky jsou zpracovávány prostřednictvím SIPO.

Základní pojmy

·        Příspěvek na správu domu a pozemku – soubor finančních prostředků vyhrazených k údržbě společných částí objektu a činnosti SVJ

·        Odměna správci – platba, kterou hradí vlastník bytu správci za správu objektu

·        Zálohy spojené s užíváním bytu – např. zálohy na studenou vodu, teplo, el. energii do společných prostor, STA, měřiče tepla, výtahy, zařizovací předměty apod.

·        SIPO – Sdružení inkasních plateb obyvatelstva

 

Vedení evidence plateb, kontrola plateb, vyúčtování zálohových plateb

·        Evidencí plateb se rozumí souhrn veškerých informací o platbách spojených s užíváním bytových a nebytových prostor. Nájemci objektů ve vlastnictví města hradí platby prostřednictvím SIPO. Vlastníci objektu hradí platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor prostřednictvím SIPO,  bezhotovostním převodem na účet SVJ nebo přímo na přepážce bankovního ústavu.

·        Kontrola plateb je porovnání plateb k úhradě s platbami zaplacenými. Platby neuhrazené přes SIPO je možné hradit převodem z bankovního účtu.

·        Vyúčtování zálohových plateb se provádí 1x ročně a řídí se „Pravidly poskytování plnění v souvislosti s užíváním bytu či nebytového prostoru v domě s byty“ a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Vyúčtování služeb se provádí nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

 

Adresa provozu: náměstí Republiky 112

                              348 02 Bor

 

Ivana Křížová – účetní SVJ a nájmu

Tel: 371 120 187

Email: ivana.krizova@sbthbor.cz

 

Lenka Stachová – účetní SVJ a nájmu

Tel: 3771 120 627

Email: lenka.stachova@sbthbor.cz

 

 

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:88
TÝDEN:2235
CELKEM:1187764

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Partnerská města

CzechpointCzechpoint

Knihovna ONLINE

knihovna banner

Mapa závad

Zjednodušená verze

Zjednodušená verze webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zámek

Zámek