Bor
Město Bor

Rozsah činnosti

Výkon státní správy a samosprávy:

 1. výkon státní správy na úseku  matrik podle zákona č.301/2000   Sb. o matrikách, jménu a  příjmení ,
 2. podle zák.č.21/2006 Sb. v platném znění ověřuje shody opisů nebo kopií s listinou a ověřuje pravost   podpisů,
 3. zabezpečuje skartační řízení pro  odbory MěÚ (správní, finanční a správy majetku města a investic, kancelář starosty a tajemníka) - spolupracuje s Okresním archivem Tachov,
 4. výkon státní správy podle zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech (zákon o evidenci obyvatel) ,
 5. vydává potvrzení o OP,
 6. výkon státní správy podle zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích v rámci pověřeného MěÚ,
 7. vytváří veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků pro správní území  pověřeného úřadu,
 8. písařské práce pro tajemníka MěÚ,
 9. veřejné sbírky - podává za město žádosti o povolení veřejných sbírek na území města podle zák.č.117/2001 Sb.,
 10. vede personální agendu  zaměstnanců města, vyhotovování pracovních smluv, rozvázání pracovního poměru, platové zařazení zaměstnanců,
 11. vede evidenci razítek a klíčů od budovy MěÚ,
 12. vede evidenci vydaných certifikátů pro určené zaměstnance města,
 13. zabezpečuje a vede přehled vzdělávání úředníků MěÚ,
 14. vede evidenci předplatného novin a časopisů pro celý MěÚ,
 15. zajišťuje nákup kancelářských potřeb pro odbory MěÚ,
 16. připravuje slavnostní obřady v obřadní síni zámku v Boru,
 17. vydává výpisy z informačního systému veřejné správy CZECH POINT a konverzi dokumentů,
 18. výkon státní správy na úseku voleb do všech zastupitelských orgánů,
 19. odborné sociální poradenství, sociální práce.

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:55
TÝDEN:508
CELKEM:1269141

Partnerská města

CzechpointCzechpoint

Knihovna ONLINE

knihovna banner

Mapa závad

Zjednodušená verze

Zjednodušená verze webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zámek

Zámek