Bor
Město Bor

Rozsah činnosti

Rozsah činnosti odboru výstavby a územního plánování

Zabezpečuje výkon státní správy pověřeného městského úřadu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečuje výkon státní správy v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zejména povolování kácení dřevin rostoucích mimo les).

Zabezpečuje výkon státní správy v souladu se zákonem 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:53
TÝDEN:506
CELKEM:1269139

Partnerská města

CzechpointCzechpoint

Knihovna ONLINE

knihovna banner

Mapa závad

Zjednodušená verze

Zjednodušená verze webu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zámek

Zámek