Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Bor
město
Bor
rozšířené vyhledávání

Právní předpisy

Znění vybraných zákonů a dalších souvisejících právních předpisů pro řízení vedená stavebním úřadem - odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (.pdf, 958 kB, zdroj dat:www.mvcr.cz)
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (.pdf, 958 kB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (.pdf, 958 kB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech (.pdf, 4,6 MB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (.pdf, 4,6 MB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (.pdf, 4,6 MB, zdroj dat: www.mvcr.cz
  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (.pdf, 4,6 MB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (.pdf, 4,6 MB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (.pdf, 246 kB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (.pdf, 287 kB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (.pdf, 1,3 MB, zdroj dat: www.mvcr.cz
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (.pdf, 549 kB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (.pdf, 4,9 MB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Vyhláška č. 137/1998 sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (.pdf, 250 kB, zdroj dat:www.mvcr.cz)
 • Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (.pdf, 875 kB, zdroj dat: www.mvcr.cz)
 • Vyhláška č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (.pdf, 309 kB, zdroj dat: www.mvcr.cz)

Zákony platné do 31. 12. 2006:

 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) (.pdf, 2,16 MB, zdroj dat:www.mvcr.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
1
29
1
30
2
31
3
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
3
12
2
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
2
20
1
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
2
30
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Knihovna ONLINE

knihovna banner

Mohlo by Vás zajímat