Bor
Město Bor

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo referenta odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Bor

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU BOR

náměstí Republiky 1, Bor,  348 02 Bor

 

VYHLAŠUJE

na základě ustanovení § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo referenta odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Bor
 

Pracoviště: Městský úřad Bor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor

Popis pozice: zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování
a stavebního řádu – vedení řízení, rozhodování a výkon pravomocí stavebního úřadu I. stupně ve správním území města Bor, provádění kontrolních prohlídek, vydávání příslušných opatření apod. Vyměřování správních poplatků.

Kvalifikační požadavky:

▪ vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 5 let praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 10 let praxe
v oboru stavebnictví,

▪ znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše
v platném znění,

▪ zkouška zvláštní odborné způsobilosti „pro výkon činností při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění“ – není podmínkou, je výhodou

▪ praxe ve veřejné správě, zejména pak na úseku stavebního řízení vítána,

▪ znalost práce na PC (internet, webové a kancelářské aplikace), uživatelsky

▪ dobré komunikační schopnosti,

▪ samostatnost, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost,

▪ vysoké pracovní nasazení, flexibilita a odolnost vůči stresu,

▪ ochota se dále vzdělávat.

 

Platové podmínky: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10, + příplatky dle nařízení vlády + benefity).

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  31.05.2022

- písemně na adresu: MěÚ Bor, správní odbor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, obálku označte heslem  „Výběrové řízení – OVÚP, NEOTEVÍRAT“

- přihlášku nelze zasílat el. poštou

-  bližší informace na tel. 374 756 112

- v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP (dokladu o povolení k pobytu -u cizího státního občana), datum možného nástupu, tel./E-mail kontakt, datum a podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

-  strukturovaný profesní životopis,

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání popř. o vykonání zkoušky odborné způsobilosti,

- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení GDPR

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

 

Pracovní poměr: úvazek 1,0 na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

 

Předpokládaný nástup01.07.2022

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávních celků a o změně některých zákonů, zveřejněno na úřední desce městského úřadu a webových stránkách města : www.mubor.cz.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

V Boru dne 27.04.2022                                                                

 

Mgr. Miroslav Cvrk, v .r.

tajemník MěÚ Bor     

 

Přílohy

VŘ OVUP

výběr řízení OVÚP 2022 3.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45,5 kB
Datum vložení: 27. 4. 2022 14:22
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2022 14:24
Autor: Mgr. Vladimír Dub

Překlad (translations)

mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 252
TÝDEN: 2441
CELKEM: 1031937